juridische-dienstverlening

Slogan van je site

Juridische diensten

Als eerst heb je een ontslagbrief van het UWV nodig voordat je een werknemer kunt ontslaan. Dit is een brief waarin de reden van de werkgever voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst staat en hoe hij verder wil gaan met eventuele toekomstige werkloosheidsuitkeringen. Als het UWV de ontslagbrief heeft afgegeven moet je de werknemer schriftelijk op de hoogte stellen van het ontslag. Daarnaast is er nog een opzegtermijn of anders moet daarvoor in de plaats een vergoeding worden uitgekeerd.

Overeenkomsten

Om van een rechtsgeldig contract te kunnen spreken, moet er voor veel soorten contracten worden voldaan aan in de wet opgenomen bepalingen. Een deel van deze regels zijn ervoor als daar niks over is opgenomen in de overeenkomst. Als het ware vullen de bepalingen de gaten in de overeenkomst op. Daarnaast zijn er ook regels waar je je aan moet houden. Dat wordt ook wel dwingend recht genoemd. Als voorbeeld hiervan is het wettelijk minimumloon. 

Juridische dienstverlening

In het dagelijks leven krijgt iedereen vaak te maken met verbintenissen van uiteenlopende strekking. Een goed contract voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Vertrouwen is belangrijk bij het doen van zaken. Afspraken juist en duidelijk vast leggen is naast vertrouwen belangrijk. Als er in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk wordt wat men precies wilt afspreken, dan worden de afspraken regelmatig niet correct nageleefd. Geschillen komen vaak voor als men niet correct vastlegd wat men wil afspreken, ookal is het wel helder wat men had willen afspreken. 

Juridische blogs

In het dagelijks leven heeft iedereen regelmatig te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Een goed contract voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Een belangrijke voorwaarde bij zaken doen is vertrouwen. Afspraken correct en duidelijk vast leggen is naast vertrouwen belangrijk. Als er in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk wordt wat iedereen precies wilt afspreken, dan worden de afspraken regelmatig niet juist nageleefd. Vaak zien we ook dat het wel duidelijk is wat men wil afspreken, maar dat het niet helder wordt vastgelegd waardoor er onenigheid ontstaat.  Het ondernemingsrecht wordt vaak opgesplitst in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat louter over de besloten vennootschap en de nv. Het rechtspersonenrecht gaat over veel meer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo duidelijk mogelijk wordt, lees je in dit segment verschillende artikelen over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men normaal onder ondernemingsrecht zit, eigenlijk helemaal geen ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat meerdere onderwerpen juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl men vaak juist denkt van niet.
Klik hier